3 Càng " ĐB " Cao Cấp

 -Soi Cầu 3 Càng ĐB Cao Cấp

Tỉ Lệ Lên Đến 90%

✔ Đây là dịch vụ soi cầu vip của chúng tôi, để nhận được cầu" Soi Cầu 3 Càng Cao Cấp " vip từ các chuyên gia soi cầu các bạn cần nạp thẻ cào 2.000.000 VND vào ô bên dưới đây, sau khi nạp đủ số tiền 3 Càng vip sẽ hiện ra trên màn hình và các bạn sẽ nhìn thấy số
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 2.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 2.000.000 VND là được.
 Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 06h30 - 18h10 mỗi ngày.
 
THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !
 
 ✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
 
 soi cầu  NẠP TẠI ĐÂY soi cầu 
 

Ngày Số Ra Kết Quả
16-12-2018 221-210 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Ăn ĐB 10
15-12-2018 907-703 Đề Đầu 0 Đuôi 7 Trượt
14-12-2018 578-855 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
13-12-2018 312-325 Đề Đầu 2 Đuôi 2 Trượt
12-12-2018 790-982 Đề Đầu 8 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đuôi 0
11-12-2018 839-091 Đề Đầu 3 Đuôi 1 Ăn ĐB 91
10-12-2018 496-696 Đề Đầu 9 Đuôi 6 Trượt
09-12-2018 947-864 Đề Đầu 4 Đuôi 4 Trượt
08-12-2018 302-303 Đề Đầu 0 Đuôi 0 Trượt
07-12-2018 514-217 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đuôi 7
06-12-2018 091-519 Đề Đầu 9 Đuôi 1 Trượt
05-12-2018 427-827 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
04-12-2018 142-675 Đề Đầu 4 Đuôi 5 Trượt
03-12-2018 770-771 Đề Đầu 7 Đuôi 0 Trượt
02-12-2018 511-515 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
01-12-2018 872-892 Đề Đầu 9 Đuôi 2 Trượt
30-11-2018 054-355 Đề Đầu 5 Đuôi 5 Trượt
29-11-2018 632-239 Đề Đầu 3 Đuôi 2 Trượt
28-11-2018 314-914 Đề Đầu 1 Đuôi 4 Trượt
27-11-2018 468-786 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đuôi 6
26-11-2018 838-033 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Ăn 3 Càng
25-11-2018 108-280 Đề Đầu 0 Đuôi 8 Trượt
24-11-2018 873-456 Đề Đầu 7 Đuôi 6 Ăn ĐB 56
23-11-2018 336-567 Đề Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
22-11-2018 527-227 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
21-11-2018 182-988 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt
20-11-2018 271-317 Đề Đầu 7 Đuôi 1 Trượt
19-11-2018 502-210 Đề Đầu 1 Đuôi 2 Trượt
18-11-2018 694-184 Đề Đầu 8 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
17-11-2018 720-700 Đề Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
16-11-2018 457-348 Đề Đầu 4 Đuôi 7 Ăn 3 Càng
15-11-2018 888-333 Đề Đầu 8 Đuôi 3 Ăn 3 Càng
14-11-2018 241-626 Đề Đầu 4 Đuôi 6 Ăn ĐB 41
13-11-2018 335-135 Đề Đầu 3 Đuôi 5 Trượt
12-11-2018 793-539 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Trượt
11-11-2018 086-768 Đề Đầu 6 Đuôi 8 Trượt
10-11-2018 804-240 Đề Đầu 0 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
09-11-2018 556-965 Đề Đầu 5 Đuôi 6 Trượt
08-11-2018 330-039 Đề Đầu 3 Đuôi 0 Trượt
07-11-2018 711-811 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Ăn ĐB 11
06-11-2018 621-712 Để Đầu 2 Đuôi 1 Trượt
05-11-2018 788-489 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt
04-11-2018 470-907 Đề Đầu 7 Đuôi 0 Trượt
03-11-2018 223-832 Đề Đầu 3 Đuôi 2 Ăn 3 Càng
02-11-2018 884-384 Đề Đầu 8 Đuôi 4 Trượt
01-11-2018 237-437 Đề Đầu 3 Đuôi 7 Trượt
31-10-2018 003-033 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
30-10-2018 658-568 Đề Đầu 5 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đuôi 8
29-10-2018 546-964 Đề Đầu 4 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
28-10-2018 113-713 Đề Đầu 1 Đuôi 3 Trượt
27-10-2018 594-399 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Ăn ĐB 94
26-10-2018 244-945 Đề Đầu 4 Đuôi 5 Trượt
25-10-2018 810-818 Đề Đầu 1 Đuôi 0 Trượt
24-10-2018 304-704 Đề Đầu 0 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đầu 0
23-10-2018 565-466 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
22-10-2018 779-599 Đề Đầu 7 Đuôi 9 Trượt
21-10-2018 432-923 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Ăn ĐB 32
20-10-2018 328-782 Đề Đầu 2 Đuôi 8 Ăn 3 Càng
19-10-2018 038-308 Đề Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
18-10-2018 499-277 Đề Đầu 9 Đuôi 7 Trượt
17-10-2018 186-168 Đề Đầu 8 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đuôi 6
16-10-2018 203-023 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
15-10-2018 081-018 Đề Đầu 8 Đầu 1 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
14-10-2018 869-596 Đề Đầu 6 Đuôi 9 Trượt
13-10-2018 558-451 Đề Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
12-10-2018 910-210 Đề Đầu 1 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
11-10-2018 790-709 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
10-10-2018 082-085 Đề Đầu 8 Đuôi 2 Trượt
09-10-2018 311-401 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
08-10-2018 007-770 Đề Đầu 7 Đuôi 0 Trượt
07-10-2018 719-829 Đề Đầu 1 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
06-10-2018 351-551 Đề Đầu 5 Đuôi 1 Trượt
05-10-2018 493-794 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
04-10-2018 143-134 Đề Đầu 4 Đuôi 3 Ăn 3 Càng
03-10-2018 305-250 Đề Đầu 0 Đuôi 5 Trượt
02-10-2018 587-478 Đề Đầu 8 Đuôi 7 Trượt
01-10-2018 295-695 Đề Đầu 9 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
30-09-2018 872-702 Đề Đầu 7 Đuôi 2 Trượt
29-09-2018 316-136 Đề Đầu 1 Đuôi 6 Trượt
28-09-2018 289-398 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt
27-09-2018 103-105 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
26-09-2018 891-219 Đề Đầu 9 Đuôi 1 Trượt
25-09-2018 734-634 Đề Đầu 3 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
24-09-2018 457-875 Đề Đầu 5 Đuôi 7 Trượt
23-09-2018 249-942 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
22-09-2018 318-388 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đuôi 8
21-09-2018 767-161 Đề Đầu 6 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
20-09-2018 354-645 Đề Đầu 5 Đuôi 4 Trượt
19-09-2018 606-066 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
18-09-2018 117-719 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Trượt
17-09-2018 294-314 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
16-09-2018 690-960 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
15-09-2018 402-102 Đề Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
14-09-2018 988-588 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Ăn 3 Càng
13-09-2018 375-574 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
12-09-2018 790-190 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
11-09-2018 527-422 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
10-09-2018 008-808 Đề Đầu 0 Đuôi 8 Trượt
09-09-2018 253-235 Đề Đầu 5 Đuôi 3 Ăn ĐB 53
08-09-2018 195-399 Đề Đầu 9 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
07-09-2018 911-191 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
06-09-2018 964-646 Đề Đầu 6 Đuôi 4 Ăn 3 Càng
05-09-2018 733-833 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Trượt
04-09-2018 225-425 Đề Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
03-09-2018 103-208 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
02-09-2018 620-622 Đề Đầu 2 Đuôi 2 Trượt
01-09-2018 349-549 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
31-08-2018 066-766 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
30-08-2018 429-824 Đề Đầu 2 Đuôi 9 Trượt
29-08-2018 287-978 Đề Đầu 8 Đuôi 7 Ăn ĐB 87
28-08-2018 736-432 Đề Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
27-08-2018 398-289 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Trượt
26-08-2018 967-061 Đề Đầu 6 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
25-08-2018 599-644 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
24-08-2018 274-377 Đề Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
23-08-2018 735-789 Đề Đầu 3 Đuôi 9 Ăn ĐB 35
22-08-2018 821-741 Đề Đầu 2 Đuôi 1 Trượt
21-08-2018 056-085 Đề Đầu 5 Đuôi 5 Ăn 3 Càng
20-08-2018 959-858 Đề Đầu 5 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đầu 5
19-08-2018 414-615 Đề Đầu 1 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
18-08-2018 289-292 Đề Đầu 8 Đuôi 9 Trượt
17-08-2018 338-433 Đề Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
16-08-2018 107-707 Đề Đầu 0 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đuôi 7
15-08-2018 922-122 Đề Đầu 2 Đuôi 2 Trượt
14-08-2018 368-668 Đề Đầu 6 Đuôi 8 Trượt
13-08-2018 102-906 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
12-08-2018 578-675 Đề Đầu 7 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đầu 7
11-08-2018 966-696 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
10-08-2018 691-399 Đề Đầu 9 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
09-08-2018 717-714 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Ăn 3 Càng
08-08-2018 074-078 Đề Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
07-08-2018 498-789 Đề Đầu 9 Đuôi 8 Trượt
06-08-2018 216- 318 Đề Đầu 1 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
05-08-2018 775-776 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
04-08-2018 523-432 Đề Đầu 2 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đầu 2
03-08-2018 786-968 Đề Đầu 8 Đuôi 6 Ăn 3 Càng
02-08-2018 644-899 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
01-08-2018 181-582 Đề Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
31-07-2018 237-135 Đề Đầu 3 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 3
30-07-2018 006-906 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
29-07-2018 759-357 Đề Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
28-07-2018 893-553 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đuôi 3
27-07-2018 010-310 Đề Đầu 1 Đuôi 0 Trượt
26-07-2018 109-305 Đề Đầu 0 Đuôi 9 Trượt
25-07-2018 241-742 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Ăn ĐB 41
24-07-2018 070-570 Đề Đầu 7 Đuôi 0 Ăn 3 Càng
23-07-2018 578-678 Đề Đầu 7 Đuôi 8 Trượt
22-07-2018 596-969 Đề Đầu 9 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 9
21-07-2018 386-288 Đề Đầu 8 Đuôi 6 Trượt
20-07-2018 794-694 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
19-07-2018 015-051 Đề Đầu 1 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
18-07-2018 303-830 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
17-07-2018 258-487 Đề Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
16-07-2018 397-179 Đề Đầu 9 Đuôi 7 Trượt
15-07-2018 488-088 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt
14-07-2018 932-123 Đề Đầu 2 Đuôi 3 Ăn ĐB 23
13-07-2018 501-103 Đề Đầu 0 Đuôi 1 Ăn ĐB 01
12-07-2018 093-039 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
11-07-2018 884-584 Đề Đầu 8 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
10-07-2018 157-182 Đề Đầu 5 Đuôi 2 Ăn 3 Càng
09-07-2018 967-865 Đề Đầu 6 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
08-07-2018 279-792 Đề Đầu 7 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
07-07-2018 320-024 Đề Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
06-07-2018 814-541 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Ăn ĐB 14
05-07-2018 265-266 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt
04-07-2018 692-962 Đề Đầu 9 Đuôi 2 Trượt Ăn ĐB Đầu 9
03-07-2018 550-590 Đề Đầu 5 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đuôi 0
02-07-2018 179-863 Đề Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
01-07-2018 017-014 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Ăn 3 Càng
30-06-2018 Lưu Thống Kê Tháng Trước
....... ....... .......

soi cầu SOICAUVIP1.COM

soi cầu Bạch Thủ Lô Víp

soi cầu Song Thủ Lô Víp

soi cầu Độc Thủ Đề

soi cầu Xiên 4 Vip Miền Bắc

soi cầu Xiên 3 Vip Miền Bắc

soi cầu Xiên 2 Vip Miền Bắc

soi cầu Độc Thủ Lô Víp