3 Càng " ĐB " Cao Cấp

 -Soi Cầu 3 Càng ĐB Cao Cấp

Tỉ Lệ Lên Đến 90%

✔ Đây là dịch vụ soi cầu vip của chúng tôi, để nhận được cầu" Soi Cầu 3 Càng Cao Cấp " vip từ các chuyên gia soi cầu các bạn cần nạp thẻ cào 2.000.000 VND vào ô bên dưới đây, sau khi nạp đủ số tiền 3 Càng vip sẽ hiện ra trên màn hình và các bạn sẽ nhìn thấy số
 Nếu các bạn không có thẻ nạp 2.000.000 VND thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ lại làm sao mà đủ 2.000.000 VND là được.
 Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 06h30 - 18h10 mỗi ngày.
 
THÀNH CÔNG Không dành cho những người luôn sợ hãi !
 
 ✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
 
 

  soi cầu Tần suất lô tô NẠP TẠI ĐÂYTần suất lô tô

 

 

 


Ngày Số Ra Kết Quả
25-09-2018 734-634 Đề Đầu 3 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
24-09-2018 457-875 Đề Đầu 5 Đuôi 7 Trượt
23-09-2018 249-942 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
22-09-2018 318-388 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đuôi 8
21-09-2018 767-161 Đề Đầu 6 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
20-09-2018 354-645 Đề Đầu 5 Đuôi 4 Trượt
19-09-2018 606-066 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
18-09-2018 117-719 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Trượt
17-09-2018 294-314 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
16-09-2018 690-960 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
15-09-2018 402-102 Đề Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
14-09-2018 988-588 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Ăn 3 Càng
13-09-2018 375-574 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
12-09-2018 790-190 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
11-09-2018 527-422 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
10-09-2018 008-808 Đề Đầu 0 Đuôi 8 Trượt
09-09-2018 253-235 Đề Đầu 5 Đuôi 3 Trượt ( ĐB 53 )
08-09-2018 195-399 Đề Đầu 9 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
07-09-2018 911-191 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
06-09-2018 964-646 Đề Đầu 6 Đuôi 4 Ăn 3 Càng
05-09-2018 733-833 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Trượt
04-09-2018 225-425 Đề Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
03-09-2018 103-208 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
02-09-2018 620-622 Đề Đầu 2 Đuôi 2 Trượt
01-09-2018 349-549 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
31-08-2018 066-766 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
30-08-2018 429-824 Đề Đầu 2 Đuôi 9 Trượt
29-08-2018 287-978 Đề Đầu 8 Đuôi 7 Trượt ( ĐB 87 )
28-08-2018 736-432 Đề Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
27-08-2018 398-289 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Trượt
26-08-2018 967-061 Đề Đầu 6 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
25-08-2018 599-644 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
24-08-2018 274-377 Đề Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
23-08-2018 735-789 Đề Đầu 3 Đuôi 9 Trượt ( ĐB 35 )
22-08-2018 821-741 Đề Đầu 2 Đuôi 1 Trượt
21-08-2018 056-085 Đề Đầu 5 Đuôi 5 Ăn 3 Càng
20-08-2018 959-858 Đề Đầu 5 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đầu 5
19-08-2018 414-615 Đề Đầu 1 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
18-08-2018 289-292 Đề Đầu 8 Đuôi 9 Trượt
17-08-2018 338-433 Đề Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
16-08-2018 107-707 Đề Đầu 0 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đuôi 7
15-08-2018 922-122 Đề Đầu 2 Đuôi 2 Trượt
14-08-2018 368-668 Đề Đầu 6 Đuôi 8 Trượt
13-08-2018 102-906 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
12-08-2018 578-675 Đề Đầu 7 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đầu 7
11-08-2018 966-696 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
10-08-2018 691-399 Đề Đầu 9 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
09-08-2018 717-714 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Ăn 3 Càng
08-08-2018 074-078 Đề Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
07-08-2018 498-789 Đề Đầu 9 Đuôi 8 Trượt
06-08-2018 216- 318 Đề Đầu 1 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
05-08-2018 775-776 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
04-08-2018 523-432 Đề Đầu 2 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đầu 2
03-08-2018 786-968 Đề Đầu 8 Đuôi 6 Ăn 3 Càng
02-08-2018 644-899 Đề Đầu 4 Đuôi 9 Trượt
01-08-2018 181-582 Đề Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
31-07-2018 237-135 Đề Đầu 3 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 3
30-07-2018 006-906 Đề Đầu 0 Đuôi 6 Trượt
29-07-2018 759-357 Đề Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
28-07-2018 893-553 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đuôi 3
27-07-2018 010-310 Đề Đầu 1 Đuôi 0 Trượt
26-07-2018 109-305 Đề Đầu 0 Đuôi 9 Trượt
25-07-2018 241-742 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Trượt ( ĐB 41 )
24-07-2018 070-570 Đề Đầu 7 Đuôi 0 Ăn 3 Càng
23-07-2018 578-678 Đề Đầu 7 Đuôi 8 Trượt
22-07-2018 596-969 Đề Đầu 9 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 9
21-07-2018 386-288 Đề Đầu 8 Đuôi 6 Trượt
20-07-2018 794-694 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
19-07-2018 015-051 Đề Đầu 1 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
18-07-2018 303-830 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
17-07-2018 258-487 Đề Đầu 5 Đuôi 8 Trượt
16-07-2018 397-179 Đề Đầu 9 Đuôi 7 Trượt
15-07-2018 488-088 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt
14-07-2018 932-123 Đề Đầu 2 Đuôi 3 Trượt ( ĐB 23 )
13-07-2018 501-103 Đề Đầu 0 Đuôi 1 Trượt ( ĐB 01 )
12-07-2018 093-039 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
11-07-2018 884-584 Đề Đầu 8 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
10-07-2018 157-182 Đề Đầu 5 Đuôi 2 Ăn 3 Càng
09-07-2018 967-865 Đề Đầu 6 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
08-07-2018 279-792 Đề Đầu 7 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
07-07-2018 320-024 Đề Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
06-07-2018 814-541 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Trượt ( ĐB 14 )
05-07-2018 265-266 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt
04-07-2018 692-962 Đề Đầu 9 Đuôi 2 Trượt Ăn ĐB Đầu 9
03-07-2018 550-590 Đề Đầu 5 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đuôi 0
02-07-2018 179-863 Đề Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
01-07-2018 017-014 Đề Đầu 1 Đuôi 7 Ăn 3 Càng
30-06-2018 244-443 Đề Đầu 4 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đầu 4
29-06-2018 438-428 Đề Đầu 3 Đuôi 8 Trượt
28-06-2018 303-702 Đề Đầu 0 Đuôi 0 Trượt
27-06-2018 598-789 Đề Đầu 9 Đuôi 8 Trượt ( ĐB 98 )
26-06-2018 382-982 Đề Đầu 8 Đuôi 2 Trượt Ăn ĐB Đuôi 2
25-06-2018 234-843 Đề Đầu 3 Đuôi 4 Trượt
24-06-2018 166-233 Đề Đầu 6 Đuôi 3 Trượt
23-06-2018 259-925 Đề Đầu 5 Đuôi 9 Trượt
22-06-2018 283-038 Đề Đầu 8 Đuôi 3 Trượt ( ĐB 83 )
21-06-2018 797-997 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Ăn 3 Càng
20-06-2018 577-787 Đề Đầu 7 Đuôi 7 Trượt
19-06-2018 469-694 Đề Đầu 6 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đuôi 9
18-06-2018 311-122 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
17-06-2018 797-565 Đề Đầu 9 Đuôi 5 Trượt
16-06-2018 660-668 Đề Đầu 6 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đuôi 8
15-06-2018 508-785 Đề Đầu 0 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
14-06-2018 493-393 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đuôi 3
13-06-2018 543-381 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Trượt
12-06-2018 121-516 Đề Đầu 2 Đuôi 6 Trượt
11-06-2018 850-855 Đề Đầu 5 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đầu 5
10-06-2018 669-609 Đề Đầu 6 Đầu 0 Trượt Ăn ĐB Đầu 0
09-06-2018 175-572 Đề Đầu 7 Đuôi 5 Trượt
08-06-2018 566-611 Đề Đầu 6 Đuôi 1 Trượt
07-06-2018 029-025 Đề Đầu 2 Đuôi 9 Trượt
06-06-2018 174-147 Đề Đầu 7 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 7
05-06-2018 405-805 Đề Đầu 0 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
04-06-2018 476-567 Đề Đầu 7 Đuôi 6 Trượt
03-06-2018 343-433 Đề Đầu 4 Đuôi 3 Trượt
02-06-2018 431-436 Đề Đầu 3 Đuôi 1 Trượt
01-06-2018 296-369 Đề Đầu 9 Đuôi 6 Trượt
31-05-2018 502-504 Đề Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
30-05-2018 156-165 Đề Đầu 5 Đầu 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
29-05-2018 474-979 Đề Đầu 7 Đuôi 4 Trượt
28-05-2018 789-783 Đề Đầu 8 Đuôi 9 Trượt
27-05-2018 441-414 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Trượt
26-05-2018 819-918 Đề Đầu 1 Đuôi 9 Trượt
25-05-2018 526-926 Đề Đầu 2 Đuôi 6 Trượt Ăn ĐB Đuôi 6
24-05-2018 285-582 Đề Đầu 8 Đuôi 2 Trượt
23-05-2018 369-693 Đề Đầu 6 Đuôi 9 Trượt
22-05-2018 033-336 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đầu 3
21-05-2018 425-522 Đề Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
20-05-2018 391-390 Đề Đầu 9 Đuôi 1 Trượt
19-05-2018 401-441 Đề Đầu 0 Đuôi 1 Trượt
18-05-2018 047-074 Đề Đầu 4 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 4
17-05-2018 618-683 Đề Đầu 1 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đuôi 3
16-05-2018 499-799 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Trượt
15-05-2018 502-605 Đề Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
14-05-2018 090-095 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
13-05-2018 363-336 Đề Đầu 6 Đuôi 3 Ăn 3 Càng
12-05-2018 815-851 Đề Đầu 1 Đuôi 5 Trượt
11-05-2018 577-507 Đề Đầu 7 Đuôi 7 Trượt
10-05-2018 703-530 Đề Đầu 0 Đuôi 3 Trượt
09-05-2018 748-548 Đề Đầu 4 Đuôi 8 Trượt
08-05-2018 879-877 Đề Đầu 7 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đầu 7
07-05-2018 555-454 Đề Đầu 5 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đuôi 4
06-05-2018 338-833 Đề Đầu 3 Đuôi 8 Trượt ( ĐB 38 )
05-05-2018 513-619 Đề Đầu 1 Đuôi 3 Trượt
04-05-2018 129-192 Đề Đầu 9 Đuôi 2 Trượt
03-05-2018 901-109 Đề Đầu 0 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đầu 0
02-05-2018 397-797 Đề Đầu 9 Đuôi 7 Trượt
01-05-2018 573-475 Đề Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
30-04-2018 114-511 Đề Đầu 1 Đuôi 4 Trượt ( ĐB 14)
29-04-2018 494-474 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
28-04-2018 743-046 Đề Đầu 4 Đuôi 3 Trượt
27-04-2018 230-303 Đề Đầu 3 Đuôi 0 Ăn 3 Càng
26-04-2018 920-020 Đề Đầu 2 Đuôi 0 Trượt
25-04-2018 387-388 Đề Đầu 8 Đuôi 7 Trượt
24-04-2018 515-815 Đề Đầu 1 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đuôi 5
23-04-2018 693-396 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
22-04-2018 207-177 Đề Đầu 0 Đuôi 7 Trượt
21-04-2018 389-989 Đề Đầu 8 Đuôi 9 Trượt
20-04-2018 941-041 Đề Đầu 4 Đuôi 1 Trượt Ăn ĐB Đuôi 1
19-04-2018 588-589 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đầu 8
18-04-2018 327-828 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 2
17-04-2018 202-020 Đề Đầu 0 Đuôi 2 Trượt
16-04-2018 164-868 Đề Đầu 4 Đầu 6 Trượt Ăn ĐB Đầu 4
15-04-2018 455-555 Đề Đầu 5 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đầu 5
14-04-2018 380-384 Đề Đầu 8 Đuôi 4 Trượt
13-04-2018 425-525 Đề Đầu 2 Đuôi 5 Trượt
12-04-2018 915-351 Đề Đầu 1 Đuôi 5 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
11-04-2018 094-894 Đề Đầu 9 Đuôi 4 Trượt
10-04-2018 279-175 Đề Đầu 7 Đuôi 9 Trượt
09-04-2018 523-932 Đề Đầu 2 Đuôi 3 Trượt ( ĐB 23 )
08-04-2018 164-946 Đề Đầu 6 Đuôi 4 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
07-04-2018 568-466 Đề Đầu 6 Đuôi 6 Trượt
06-04-2018 310-710 Đề Đầu 1 Đuôi 0 Trượt
05-04-2018 299-992 Đề Đầu 9 Đuôi 9 Trượt Ăn ĐB Đầu 9
04-04-2018 082-482 Đề Đầu 8 Đuôi 2 Ăn 3 Càng
03-04-2018 246-346 Đề Đầu 4 Đuôi 6 Trượt ( ĐB 46 )
02-04-2018 513-135 Đề Đầu 1 Đầu 3 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
01-04-2018 597-579 Đề Đầu 7 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 7
31-03-2018 445-154 Đề Đầu 4 Đuôi 5 Trượt
30-03-2018 493-993 Đề Đầu 9 Đuôi 3 Trượt
29-03-2018 111-100 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
28-03-2018 590-890 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt
27-03-2018 473-437 Đề Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
26-03-2018 334-224 Đề Đầu 3 Đuôi 4 Trượt
25-03-2018 427-472 Đề Đầu 2 Đuôi 7 Trượt
24-03-2018 841-845 Đề Đầu 4 Đuôi 5 Trượt ( ĐB 45 )
23-03-2018 644-699 Đề Đầu 9 Đầu 4 Trượt
22-03-2018 208-606 Đề Đầu 0 Đuôi 8 Trượt
21-03-2018 585-989 Đề Đầu 8 Đuôi 5 Ăn 3 Càng
20-03-2018 567-163 Đề Đầu 6 Đuôi 7 Trượt Ăn ĐB Đầu 6
19-03-2018 311-711 Đề Đầu 1 Đuôi 1 Trượt
18-03-2018 495-594 Đề Đầu 9 Đuôi 5 Trượt
17-03-2018 681-686 Đề Đầu 8 Đuôi 1 Trượt
16-03-2018 973-637 Đề Đầu 7 Đuôi 3 Trượt
15-03-2018 412-417 Đề Đầu 1 Đuôi 2 Trượt Ăn ĐB Đầu 1
14-03-2018 392-192 Đề Đầu 9 Đuôi 2 Trượt
13-03-2018 744-747 Đề Đầu 4 Đuôi 4 Trượt
12-03-2018 101-610 Đề Đầu 0 Đuôi 1 Trượt
11-03-2018 846-816 Đề Đầu 4 Đuôi 6 Trượt
10-03-2018 350-850 Đề Đầu 5 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đuôi 0
09-03-2018 563-436 Đề Đầu 3 Đuôi 6 Trượt
08-03-2018 918-928 Đề Đầu 1 Đuôi 8 Trượt Ăn ĐB Đuôi 8
07-03-2018 833-338 Đề Đầu 3 Đuôi 3 Trượt Ăn ĐB Đuôi 3
06-03-2018 194-090 Đề Đầu 9 Đuôi 0 Trượt Ăn ĐB Đuôi 0
05-03-2018 507-701 Đề Đầu 0 Đuôi 7 Trượt
04-03-2018 841-854 Đề Đầu 4 Đuôi 4 Trượt
03-03-2018 709-790 Đề Đầu 0 Đuôi 9 Trượt
02-03-2018 178-187 Đề Đầu 7 Đuôi 8 Trượt
01-03-2018 288-228 Đề Đầu 8 Đuôi 8 Ăn 3 Càng
28-02-2018 Lưu Thống Kê Tháng Trước
....... ....... .......

soi cầu SOICAUVIP1.COM

soi cầu Bạch Thủ Lô Víp

soi cầu Song Thủ Lô Víp

soi cầu Độc Thủ Đề

soi cầu Xiên 4 Vip Miền Bắc

soi cầu Xiên 3 Vip Miền Bắc

soi cầu Xiên 2 Vip Miền Bắc

soi cầu Độc Thủ Lô Víp